Hlavní stránka
Klub byl založen v r.1951.V té době se věnoval především činnosti v oblasti motorismu a střelectví. Od r. 1966  klub přijal název Automotoklub a začal se zabývat pořádáním terénních závodů motocyklů a budováním areálu závodiště. Pravidelně se  v tomto areálu pořádaly motokrosové závody “ O velkou cenu Kovolisu” a přebory ČR. V 70. letech byl klub AMK Třemošnice 4 x pořadatelem Zimních televizních motokrosů o cenu Československé televize.

V r. 1980 se klub stal pořadatelem přeboru ČSR v sidekárkrosu, který se jel o putovní pohár AMK Třemošnice. V 90 letech se klub prosadil i do pořádání MEZ M ČR v motokrosu. Vrcholným podnikem v MEZ M ČR byl závod družstev.  Na základě zkušeností z  pořádání těchto podniků byl klub pověřen v r. 1998 uspořádáním ME a to finále ME ve tř. 250 ccm. Z nabytých zkušeností jsme i nadále čerpali při pořádání dalších sportovních podniků typu ME, MEZ MČR a MČR.V roce 2003 jsme uspořádali ICM a ME I.M.B.A. O rok později v  roce 2004 jsme se stali pořadateli MEZ MČR PAP OIL CUP 2004.

Areál závodiště probíhá etapou změn. Jednou z nich byla v roce 2003 přístavba věže rozhodčích, která je v provozu plánuje se ještě její druhá etapa. Další akcí, která proběhla v roce 2004 bylo zbudování nového startovacího zařízení , jelikož staré už začalo dosluhovat.

Pro ukázku zde několik záběrů z budování nového startovacího zařízení:

          
     Naše činnost pokračovala v nastartovaném tempu i v roce 2005 , kdy jsme pořádali opět Mez MČR PAP OIL CUP, což je  v naší republice vrcholný sportovní podnik. Pro rok 2006 jsme se do užšího výběru pořadatelů Mez MČR  nedostali, ale závodiště fungovalo dále. Odjeli jsme 4 regionální sportovní podniky.

V roce 2008 jsme díky dotaci začali realizovat 2. etapu dostavbu věže rozhodčích. V tomto prostoru vznikne nový sekretariát závodu , který se sem po letech strávených v unimo buňce přesune . Další akcí, která přešla plynule do roku 2009  bude dokončení této přístavby a propojení parkovišť pro jezdce.

Propojení parkovišť se nám tedy podařilo dokončit a tím jsme zvětšili prostor, ale co je hlavní máme nyní možnost najíždění  z jednoho místa do předparkoviště  jezdců. Zároveň jsme v přístavbě věže částečně zprovoznili ve větším počtu sociální zařízení pro diváky.

V roce 2010 jsme uspořádali v jarním termínu  SMS Pardubice a v podzimním Nova Racing Cup 2010.
Stejné sportovní podniky jsme za hojné účast jezdců uspořádali i v roce 2011.
Pro rok 2012 bychom se chtěli jako pořadatel vrátit do seriálu Mez MČR. Doufáme že se nám tento záměr podaří a budeme moci opět přivítat diváky na vrcholném sportovním podniku jaký si Třemošnické závodiště zaslouží.
Trať
Fotogalerie
Archiv
Kontakt
AMK Třemošnice © 2002 - 2019
Rozpis tréninků
pro rok 2019